14.5.2017 - Komentovaná prohlídka sídliště Šanov II v Teplicích

Sídliště Šanov II v Teplicích dnes považujeme za příklad takzvané krásné fáze výstavby panelových sídlišť. Jeho podoba se formovala od roku 1963 pod taktovkou libereckých architektů, kteří o pár let později spoluzakládali legendární architektonický ateliér SIAL (Sdružení inženýrů a architektů Liberce). Hlavní autor sídliště, architekt Miroslav Masák, vycházel z kontextuální představy obytného celku zasazeného v krajině, který svým urbanismem oponoval tehdy vžitým modernistickým zásadám výstavby velkých sídlišť. Součástí projektu Šanova II byl rovněž do detailu promyšlený koncept obytného prostoru, který vzešel ze spolupráce architektů s výtvarníky, psychology a dalšími odborníky. Pro sídliště také vznikl ojedinělý, ale bohužel nerealizovaný projekt organicky tvarovaných relaxačních lázní.Komentovaná procházka sídlištěm s autorkou výstavy Příběh paneláku v Ústeckém kraji Janou Zajoncovou vás seznámí s hlavními myšlenkami koncepce tohoto obytného celku i s úskalími pozdější realizace.

KDY: 14.5.2017 od 14:00 hodKDE: sraz na parkovišti před hotelovým domem „Boží prst“, Teplice 

Připojené soubory: