Badatelská databáze

V rámci pětiletého výzkumu se podařilo shromáždit velké množství scanů a fotografií článků v dobovém tisku, věnovaných problematice panelových sídlišť. 

Vstup do databáze.