Mediální ohlasy a vystoupení

2014

Rozhlas

14. 3. 2014 – Lucie Zadražilová, Rádio Wave, Distrikt: Neházejte Paneláky do jednoho pytle

Každé sídliště je třeba hodnotit individuálně. Jedině tak je možné je dobře rekon-struovat. Šéfka projektu Paneláci Lucie Zadražilová v Distriktu komentovala mýty o panelácích, které se rozsáhlý projekt pokouší bořit. Podle ní už jsou dnes paneláky kultovní.

30. 4. 2014 – Lucie Zadražilová, ČRo Plus, Hovory – tentokrát o panelových sídlištích

Hlavní devizou českých sídlišť je pestrost jejich obyvatel, bez sociální diverzifikace z nich budou ghetta! Pozná se obyvatel paneláku na první pohled? A proč jsou lidé, kteří by takové bydlení neměnili? Také na tyto otázky dává Davidu Šťáhlavskému odpověď Lucie Zadražilová, autorka čerstvé knihy o panelové výstavbě v Česku a vedoucí grantového projektu na studium panelového fenoménu u nás.

14. 9. 2014 – Lucie Zadražilová, Rádio Wave, Bourání s teoretičkou kultury

V České republice žije celá třetina obyvatel na panelových sídlištích. Přesto jsou dějiny této výstavby zmapovány jen částečně. Lucie Zadražilová je jedním z průkopníků, kteří se touto oblastí zabývají. A to nejen z hlediska dějin architektury, ale i z pohledu sociologického, antropologického či kulturněhistorického. Tématem našeho rozhovoru je především střet ideálů levného, ale kvalitního bydlení pro všechny s podmínkami stavebnictví reálného socialismu. A také úvahy o možné budoucnosti našich sídlišť.

27. 10. 2014 – Lucie Zadražilová, Radiožurnál, Večerní host Radiožurnálu

Proč vznikala sídliště? A máme mít rádi paneláky? Ptala se moderátorka Zuzana Burešová Lucie Zadražilové, autorky projektu Panelová sídliště ČR.

 

Noviny a časopisy

Mladá fronta Dnes, Střední Čechy, 6. 9. 2014, Kristýna Prošková, Středočeská panelstory (rozhovor s Rostislavem Šváchou), B6

Mladá fronta Dnes, 28. 3. 2014, Kateřina Koubová, Postavíte-li panelák dobře, je skoro nesmrtelný (rozhovor s Lucií Zadražilovou), 28. 3. 2014

Beton TKS, č. 5, 2014, Paneláky na Kladně

 

Webové portály

26. 8. 2014: Artalk.cz, Příběh paneláku ve Středočeském kraji, http://www.artalk.cz/2014/08/26/tz-pribeh-panelaku-ve-stredoceskem-kraji/

2. 9. 2014: Kulturissimo.cz: Jak to vlastně bylo (a je) s paneláky? http://www.kulturissimo.cz/index.php?panelaci&detail=2393

28. 8. 2014, Earch.cz, http://www.earch.cz/cs/akce/panelaky-na-kladne

27. 10. 2014, Novinky.cz, http://www.novinky.cz/vase-zpravy/stredocesky-kraj/kladno/4175-27811-pribeh-kladenskych-panelaku.html

A10 New European Architecture http://www.a10.eu/news/meanwhile/exhibition-the-story-of-the-prefab-house-in-central-bohemia.html

Spiegel on-line http://www.spiegel.de/wirtschaft/plattenbau-in-tschechien-in-prag-ist-di...

 

Prezentace a konference

Mezinárodní konference The ReNewTown Final Conference – Renewed Post-Socialist Cities – Competetive and Attractive, Lublaň, 11.–12. 2. 2014; věnovaná panelovým sídlištím ve střední a východní Evropě

Prezentace Jany Barvíkové

Socioložka Jana Barvíková vystoupila na akci s příspěvkem „Jižní Město – as a place to live from the perspective of two generations of its first inhabitants“, v jehož rámci informovala i o projektu Panelová sídliště v České republice jako součást životního prostředí.

Pecha Kucha Night, Plzeň, 21. 2. 2014, http://pechakuchaplzen.cz/20140221/

Prezentace Petra Gibase a Matyáše Kracíka

Antropolog a geograf Petr Gibas v prvních deseti obrázcích představil náplň a cíle projektu, dále instituce a osoby v něm zainteresované. Zároveň poukázal na specifika výzkumu panelových sídlišť a vysvětlil zvolenou metodologii. Architekt a památkář Matyáš Kracík v druhé půli prezentace stručně představil urbanistický vývoj pane-lových sídlišť ve 20. století na příkladu Prahy a Kladna. Na fotografiích byla před-stavena prvorepubliková „protosídliště“, poté celky ve stylu socialistického realismu z 50. let a následně panelová sídliště 60. až 80. let.

Mezinárodní konference Sídliště, jak dál?, 13.–14. listopadu 2014 na fakultě architektury ČVUT v Praze, http://www.sidlistejakdal.cz/

Konference představí vybrané příklady komplexní regenerace sídlišť z evropských zemí i stav a řešení dané problematiky v České republice. Během dvou dnů v Praze vystoupí více než 20 odborníků z oblasti architektury, urbanismu, veřejné správy i soukromého sektoru. Projekt Panelová sídliště jako součást městského životního prostředí budou prezentovat ve svých příspěvcích dva členové týmu, Martin Veselý (Jak může kvali-tativní sociální věda přispět k výzkumu a revitalizaci sídlišť? Případová studie Centrální park Jižní Město) a Rostislav Švácha, který promluví na téma percepce panelových sídlišť v bývalém Československu v zrcadle dobových periodik.

2015

Rozhlas a televize

Český rozhlas Pardubice, 4. 2. 2015, o výstavě Příběh paneláku v Pardubickém kraji, www.rozhlas.cz/pardubice/zpravodajstvi/_zprava/znate-pribeh-sveho-panelaku-sidliste--1451811

Český rozhlas, Radiožurnál, 14. 2. 2015, Matyáš Kracík, Týden v kultuře, prehravac.rozhlas.cz/audio/3316120

Český rozhlas Olomouc, 9. 4. 2015, Martina Mertová, Prostějovské sídliště Svobody navazuje na dobré prvorepublikové tradice, www.rozhlas.cz/olomouc/kraj/_zprava/prostejovske-sidliste-svobody-navazuje-na-dobre-prvorepublikove-tradice--1541899

Rádio 1, Snack, 22. 4. 2015, spolupráce Martina Koukalová (Flekačová) a Martin Veselý

ČT Art, Události v kultuře, 28. 4. 2015, vernisáž výstavy Příběh paneláku v Olomouckém kraji, www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/ dily/?filtr=28.4.2015

Český rozhlas, Radiožurnál, 3. 6. 2015, Host Radiožurnálu, Lucie Skřivánková (Zadražilová), Změní se sídliště v Česku v ghetta? Dodnes se to nestalo, zdůrazňuje vedoucí projektu Paneláci, www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/lucie-zadrazilova-autorka-projektu-panelaci--1496988?print=1

Český rozhlas, Plus, 15. 7. 2015, dopolední vysílání, O zlínské výstavě Paneláci, Jan Skřivánek, prehravac.rozhlas.cz/audio/3430338

Český rozhlas, Plus, 14. 9. 2015, Zaostřeno, Jižní Město jako Panelstory, anebo místo, které se mění k lepšímu?, (spolupráce: Martin Veselý)

Česká televize, Sama doma, 22. 9. 2015, Martin Veselý, www.ceskatelevize.cz/ ivysilani/1148499747-sama-doma/215562220600097/obsah/ 424530-projekt-panelaky-antropolog-martin-vesely

Tištěná média

Krok za krokem (Zpravodaj Stavebního bytového družstva Pokrok), č. 4 / 2015, Paneláky mohou být dobrou adresou, říká Lucie Skřivánková, s. 2–3 

Panelák, č. 48/2015, ročník 18, Panelová sídliště v ČR. Příběhy paneláků v jednotlivých krajích, s. 12–13

Česká komora architektů, Bulletin č.1/2015, Téma: Sídliště dnes, včera a zítra (Rostislav Švácha, Panelová sídliště jako uměleckohistorické téma, s. 40–41, Martin Veselý, Jak posilovat zájem obyvatel o sídliště?, s. 56–57, Jaromír Čejka, Sídlištní lidé, s. 63–66, Martin Veselý, Jak oživit sídliště? Od revitalizace fyzického prostředí k revitalizaci společenství, s. 71)

Art+Antiques, č. 10 / 2015, ročník 14, Martina Koukalová (Flekačová): Historie paneláku, s. 58–60.

Hradecký deník – 9.1.2015 rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: (jap)I panelové domy mají svou historii. Poznejte ji – Hradec Králové – Až do 25. ledna mohou kolemjdoucí na náměstí 28. října obdivovat neobvyklou výstavu Příběh paneláku v Královéhradeckém kraji, kterou uspořádalo Uměleckoprůmyslové museumv Praze. Informace o sídlištích Moravské Předměstí, Slezské Předměstí...

Mladá fronta DNES – 3.2.2015 rubrika: Kraj Pardubický - strana: 02 - autor: (zln)Začíná výstava paneláků – Pardubice – Dnes v 15 hodin na pardubickém sídlišti Karlovina začne výstava s názvem Příběh paneláku v kraji. Exteriérová expozice představí čtyři sídliště v Pardubicích, a to Duklu, Polabiny, Karlovinu a sídliště v Dašické ulici. Potrvá až do 19. dubna.

Mladá fronta DNES – 4.2.2015 rubrika: Kraj Pardubický - strana: 01 - autor: (rl)Panelová sídliště. Výstava ukazuje jejich rozmanitost – ... neobvyklá venkovní výstava. Na křížení ulic Jindřišská a Jiřího z Poděbrad na Karlovině vyrostly betonové bloky, které přiblíží Příběh paneláku v Pardubickém kraji. V expozici najdou lidé historii čtyř zajímavých panelových sídlišť v Pardubicích. Dukly, jejíž...

Pardubický deník – 5.2.2015 rubrika: Pardubicko - strana: 02 - autor: (pad)Na pouliční výstavě si můžete prohlédnout paneláky – Pardubice – Až do 19. dubna bude v Pardubicích k vidění exteriérová výstava Příběh paneláku v Pardubickém kraji, která přibližuje historii a současnost vybraných panelových sídlišť v Pardubicích (Dukla, Polabiny, Karlovina, Dašická) a v Litomyšli...

5plus2 – 6.2.2015 strana: 23 - autor: (rl)O panelácích mezi paneláky – ... v projekčním ústavu,“ vysvětluje hlavní autorka projektu Lucie Zadražilová z Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Panelová výstava Příběh paneláku v Pardubickém kraji, která potrvá v ulici Jindřišská a Jiřího z Poděbrad do 19. dubna, přibližuje historii...

Právo – 6.2.2015 rubrika: Severovýchodní Čechy - strana: 08 - autor: (ner)Panely vyprávějí o panelácích – Neobvyklou výstavu pod širým nebem nabízí lidem v Pardubicích Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Jmenuje se Příběh paneláku v Pardubickém kraji, přibližuje historii a současnost vybraných panelových sídlišť...

IN magazín – 4.3.2015 rubrika: Tento týden v Česku - strana: 04 - autor: -šarVýstava Pardubice Příběh paneláku Do 19. 4. O tom, že paneláky nejsou jen anonymní shluky obytných krabic, vás přesvědčí exteriérová výstava...

Pardubický deník – 4.3.2015 rubrika: u nás doma - strana: 08 - autor: (kd)Šedivý panelák může mít barevnou historii – Pozvánka Pardubice – Zajímá vás, jaký je příběh paneláku v Pardubickém kraji? Tak přijďte dnes v sedm hodin večer do Divadla 29 na přednášku, která je součástí doprovodného programu...

Prostějovský deník +2 – 28.4.2015 rubrika: Titulní strana - strana: 01VÝSTAVA UKÁŽE STAVBU PANELÁKŮ – PŘÍBĚH SÍDLIŠŤ. Jak šel čas se sídlišti,si prohlédnou zájemci na výstavě Příběh paneláku v Olomouckém kraji, která je od dnešních 16 hodin k vidění pod širým nebem na pomezí náměstí Národních hrdinů a třídy Svobody v Olomouci. Kolemjdoucí spatří například...

Prostějovský deník +3 – 28.4.2015 rubrika: Olomoucký kraj - strana: 05 - autor: (krk)Výstava přibližuje příběh panelových domů – ... změny se za poslední desetiletí odehrály na okolních sídlištích, si od včerejšího dne mají možnost prohlédnout zájemci na výstavě Příběh paneláku v Olomouckém kraji. Originální přehlídka fotografií čeká na návštěvníky netradičně pod širým nebem, na pomezí...

Prostějovský deník +3 – 28.4.2015 rubrika: Olomoucký kraj - strana: 05 - autor: ONDŘEJ ZUNTYCHBarevné fasády panelovým sídlištím uškodily – ... do historického centra ale nezasáhly. Přesto jim musela někde stará zástavba ustoupit. O minulosti výrazné proměny města vypráví výstava Příběh paneláku v Olomouckém kraji. Na její přípravě se podílela historička umění Martina Mertová z Muzea umění Olomouc...

Zlínský deník – 10.7.2015 rubrika: Zlínsko - strana: 02 - autor: (hed)Příběh paneláku ve Zlínském kraji – ZLÍN Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a Uměleckoprůmyslové museum v Praze zve na vernisáž výstavy Příběh paneláku ve Zlínském kraji. Koná se v úterý 14. července v 17 hodin před 14. budovou Baťova institutu ve Zlíně. Exteriérová výstava představí...

Právo – 18.7.2015 rubrika: Střední a východní Morava - strana: 12 - autor: (alf)Výstava přibližuje sídliště ve Zlíně a Otrokovicích – Příběh paneláků ve Zlínském kraji je název exteriérové výstavy u 14 budovy Baťova institutu v areálu bývalého Svitu ve Zlíně. Expozice představuje vývoj prvního panelového domu typu G a historii i současnost vybraných panelových sídlišť ve Zlíně a v Otrokovicích....

Mladá fronta DNES – 1.8.2015 rubrika: Kraj Zlínský - strana: 03 - autor: Martina MaláPanelák jménem G 40. Zlínský vynález, který znají v celé republice – se přiblížil ke klasickému zlínskému stylu,“ uzavřela kurátorka. *** Příběh paneláku ve Zlínském kraji Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze připravily expozici nazvanou Příběh paneláku ve Zlínském kraji....

Překvapení – 31.8.2015 strana: 50KALENDÁŘ AKCÍ aneb víme co kde děje – Příběh paneláku ve Zlínském kraji do neděle 4. října Poznejte příběh paneláku ve Zlínském kraji, který ukazuje vývoj prvního panelového domu typu G...

5plus2 – 4.9.2015 rubrika: Zlínsko - strana: 04 - autor: MARTINA MALÁNa panelák G 40 se jezdily dívat i delegace ze zahraničí – ... a místo příjemného místa k životu vznikala betonová džungle. *** Výstava Exteriérová výstava před budovou krajské galerie nazvaná Příběh paneláků ve Zlínském kraji seznamuje s počátky panelové výstavby v Československu. Návštěvníci mají možnost...

E15 – 14.10.2015 rubrika: Kultura - strana: 16Tipy – Výstava Ostravské paneláky Uměleckoprůmyslové museum v Praze dnes zahajuje exteriérovou výstavu Příběh paneláku v Moravskoslezském kraji.

Internetová média

Aktualne.cz, 30. 7. 2015, Lucie Skřivánková (Zadražilová), Developerské projekty? Jsou horší než normalizační paneláky, magazin.aktualne.cz/ghettoizace-sidlist-to-hrozi-spise-jejich-gerontizace/r~3898ffd231e411e59f530025900fea04

Estav.cz, 19. 8. 2015, Martin Veselý, Kam kráčíš sídliště? Provokativní zamyšlení nad budoucností panelových sídlišť, www.estav.cz/cz/2097.kam-kracis-sidliste-provokativni-zamysleni-nad-budoucnosti-panelovych-sidlist

Rozhlas.cz, Karolína Vránková, Jan Cibulka, Marcel Šulek: Jižní Město – sídliště bez lidí?, (spolupráce: Lucie Skřivánková (Zadražilová)) www.rozhlas.cz/zpravy/data/ _zprava/jizni-mesto-sidliste-bez-lidi--1532519

krajskelisty.cz – 11.1.2015 strana: 00 - autor: Lucie BartošŠedivé dědictví minulého režimu? Zajímavé příběhy panelových domů na Královehradecku – Muzeum východních Čech připravilo přednášku „Příběh paneláku v Královéhradeckém kraji“. Uskuteční se 21. ledna v budově muzea. Navazuje na venkovní výstavu...

chrudimskenoviny.cz – 3.2.2015 strana: 00 - autor: Věra NevečeřalováExteriérová výstava věnovaná panelákům – Pardubice - Od 4. února do 19. dubna se v Pardubicích představí exteriérová výstava Příběh paneláku, která přiblíží historii asoučasnost vybraných panelových sídlišť (Dukla, Polabiny, Karlovina,...

parlamentnilisty.cz – 4.2.2015 strana: 00 - autor: pardubice.euExteriérová výstava Paneláky v Pardubicích – Od 4. února do 19. dubna 2015 se v Pardubicích představí exteriérová výstava Příběh paneláku v Pardubickém kraji, která přiblíží historii a současnost vybraných panelových sídlišť v Pardubicích...

lidovky.cz – 9.5.2015 strana: 00 - autor: Lidovky.cz, Tomáš HolýPříběh paneláku láká na výstavu po olomouckém sídlišti – Další z cyklu výstav o bydlení v panelu doputoval do Olomouce. Až do 10. července je volně přístupná exteriérová instalace Příběh paneláku...

zlinskenovinky.cz – 17.7.2015 rubrika: regiony - strana: 00Příběh paneláku ve Zlínském kraji aneb o sídlištích – Až do 4. října 2015 uvidíte ve Zlíně exteriérovou výstavu Příběh paneláku ve Zlínském kraji, která přiblíží vývoj prvního panelového domu typu G a historii a současnost...

ostravan.cz – 19.10.2015 rubrika: Atd. - strana: 00 - autor: Ivan MottýlDějiny ostravských králíkáren mapuje výstava v Husově sadu. Tedy dějiny paneláků – A protože v domech, v nichž jsou zdi tvořeny stěnovými panely, žije podle posledního sčítání lidu přesně 2 721 477 obyvatel České republiky, je to hodně zásadní příběh z celých novodobých dějin, který byl zatím skoro trestuhodně...

Prezentace a konference

Housing the Masses, International Conference, Brno, 28. 4. 2015www.housingthemasses.czMichaela Janečková Jehlíková: Solidarita Housing Estate in Prague and Early Experiments with Prefabrication

Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě, Praha, 4. 6. 2015, www.historickygis.cz/cs/konferenceNAKIEva Novotná: Panelová sídliště: proč se začala stavět a jak se proměňovala jejich (architektonická) podoba

„Čas(y) měst“: 100 let urbánních studií, V. brněnská urbánní konference, Brno, 12.–14. 11. 2015, ups.fss.muni.cz/cs/casymestPetra Špačková: Časy sídlišť: životní cyklus pražských socialistických obytných celků

Město v proměnách času a myšlení lidí, 5. konference Platformy městských architektů a Společnosti Petra Parléře, o.p.s., Brno, 30. 9. 2015, www.cenapp.cz/cz/ index.php?page=konference-seminare/mesto-v-promenach-casu-a-mysleni-lidiMartin Veselý: Sídliště je náš domov. O faktorech a způsobech identifikace obyvatel sídliště s místem na příkladu pražského Jižního Města.

Výroční konference Association of European Schools of Planning, Praha,13.–16. 7. 2015, www.aesop2015.euMartin Veselý: vedení workshopu Housing estates

Den architektury, Praha, 4. 10. 2015, denarchitektury.cz/index.php/program-2015/datum/4.10.2015/mesto/Praha.htmlMartina Koukalová (Flekačová), Pankrác: Nesplněný architektonický sen

Den architektury, Praha, 4. 10. 2015, denarchitektury.cz/index.php/program-2015/datum/3.10.2015/mesto/Praha.htmlEva Novotná, Strašnice – Solidarita

 

2017

Rozhlas

Český rozhlas Sever - 25.3.2017, Venkovní výstava na ústeckém Střekově představuje pět výjimečných sídlišť v Ústeckém kraji, autor: Gabriela Hauptvogelová

 

Internetová média

KarlovyVaryDnes - 11.1.2017, rubrika Kultura: Paneláky v Karlových Varech

forum24.cz - 23.2.2017, rubrika Bydlení: Dáme panelákům ještě šanci? autor: Ivana Kukalová

usti-nad-labem.cz - 16.3.2017, rubrika Volný čas - Kultura: Příběh paneláků v Ústeckém kraji

ustecky.denik.cz - 30.4.2017, rubrika Kultura: Jana Zajoncová: I panelová sídliště na severu jsou místa k životu, autor: Radek Strnad

usti-nad-labem.cz - 1.6.2017, rubrika Volný čas - Kultura: Příběh paneláků v Ústeckém kraji - doprovodný program

LiberecDnes.cz - 19.6.2017, rubrika: Vaše zprávy: Z regionu: Paneláky v Liberci, autor: Dana Kňourková

liberecky.denik.cz - 22.6.2017, Fenomén libereckých sídlišť ukazuje unikátní výstava, autor: Jana Pavlíčková