Paneláci 2

Historie sídlišť v českých zemích 1945–1989

Kniha Paneláci 2 se zabývá výstavbou sídlišť na území České republiky od raných obytných souborů z období poválečné dvouletky (1947–1948) až po panelové celky z konce osmdesátých let ovlivněné postmodernou. Osu publikace tvoří osm chronologických kapitol, které se věnují vývoji industrializace hromadné bytové výstavby, proměnám politických a ekonomických podmínek i měnící se roli architektů a urbanistů. Základní uměleckohistorickou linku Rostislava Šváchy a jeho kolegů obohacují a prohlubují pohledy různých humanitních oborů, od historiografie architektury a urbanismu přes antropologii, památkovou péči až k historické demografii. Kniha Paneláci 2 vychází jako katalog výstavy Bydliště: panelové sídliště, kterou na začátek roku 2018 připravilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

Kniha získala druhé místo v soutěži Nejkrásnější české knihy roku v kategorii odborná literatura. "Progresivní a zároveň funkční grafické řešení celku spolu s výbornou úrovní tisku i knihařského zpracování tvoří výjimečný příklad souladu všech aspektů tvořících krásnou knihu," konstatuje jeden z porotců Jiří Toman. 

autorka koncepce publikace – Lucie Skřivánková / editoři – Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Martina Koukalová, Eva Novotná texty – Vendula Hnídková, Jindřich Chatrný, Michaela Janečková, Martina Koukalová, Matyáš Kracík, Eva Novotná, Lucie Pospíšilová, Lucie Skřivánková, Petra Špačková, Rostislav Švácha, Martin Veselý, Jana Zajoncová vydání — české s anglickým resumé / textová editorka – Karolina JIrkalová / obrazová editorka – Alice Hekrdlová / grafický design – Štěpán Malovec počet stran: 352 ISBN: 978-80-7101-169-9

Objednávky na dobírku: marketing@upm.cz, tel. 778 543 936