periodizace

Základním přínosem celého projektu, vedle shromáždění velkého množství dosud neznámých historiografických dat týkajících projektování a výstavby sídlišť, a to nejen v Praze a v Brně, ale také v menších českých a moravských městech, je navržení periodizačního schématu, které umožňuje strukturovanější přístup k fenoménu panelových sídlišť a docenění jejich architektonicko-urbanistických kvalit v adekvátním dobovém kontextu.

Při stanovení jednotlivých vývojových etap českých sídlišť jsme vycházeli z historické a politologické periodizace, historických událostí ovlivňujících výstavbu, vývoje prefabrikace a panelové technologie a ze stylových proměn architektonického a urbanistického pojetí. Jednotlivé fáze mohly v tutéž dobu existovat paralelně vedle sebe, což se projevilo hlavně během normalizace. Vývoj sídlištní výstavby navíc probíhal v různých krajích a městech odlišně, rozhodli jsme se proto nepoužívat striktně vymezenou dataci. Pro každou periodu používáme termín, který ji co nejsrozumitelněji charakterizuje.