Výstupy

výstavy

Putovní cyklus výstav Příběh paneláku, který se v letech 2014 – 2017 koná ve všech krajských městech, přibližuje textem i obrazem historii i současnost vybraných (nejen) panelových sídlišť a obytných solitérů v jednotlivých krajích. V listopadu 2017 bude v nově zrekonstruované budově Uměleckoprůmyslového musea v Praze zahájena závěrečná výstava o vývoji panelových sídlišť v bývalém Československu a o životě na nich.

 

odborné knihy

Odborné knihy budou zároveň katalogy k výstavám. Kniha Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích je katalogem cyklu výstav Příběh paneláku, realizovaných v letech 2014–2017. Představuje padesát (nejen) panelových sídlišť ze všech krajů České republiky. Publikace je rozdělena do šesti kapitol podle vývojových etap, které sledují proměny ekonomických, společenských a kulturních podmínek i technických možností ve stavebnictví. Přibližuje okolnosti a důvody výstavby sídlišť, architekturu a urbanismus těchto celků a osobnosti jejich autorů. Součástí jsou též demografické studie o proměnách obyvatelstva sídlišť, rozsáhlá dobová i současná fotodokumentace, slovníček pojmů a přehled základních konstrukčních soustav.

V knize Paneláci 2: Historie sídlišť v českých zemích 1945–1989 bude podrobně rozpracováno všech šest vývojových etap. Tato publikace tvoří s katalogem pasportů jeden celek a je zaměřena na syntézu poznatků získaných na základě průzkumu vybraných sídlišť i dobových reálií a možných kontextů. Připravovaná publikace také ke každému období přinese tematickou studii či studie, věnované exkurzu do určitého dílčího problému, například kolektivnímu projektování ve čtyřicátých letech, asanacím, bytové kultuře, zahraničním vlivům na výstavbu sídlišť nebo ochraně panelových sídlišť.

V rámci projektu vyjde rovněž anglická publikace The Paneláks: Twenty five Housing Estates in the Czech Republic, která přinese pasporty 25 sídlišť, tři studie k vývoji (nejen) panelových sídlišť v Československu a další tři tematické studie (o zařizování interiérů, o pražském Jižním Městě a demografickou sondu do vývoje obyvatelstva našich sídlišť).

 

certifikované metodiky

V rámci projektu vzniknou dvě certifikované metodiky (typizované postupy). První bude věnována výzkumu, dokumentaci a památkové ochraně panelových sídlišť a druhá výstavní prezentaci a možným edukačním výstupům tohoto typu projektů.

 

specializovaná mapa

 

Specializovaná mapa sídlišť přehledným způsobem prezentuje množství nově získaných faktografických informací o 73 sídlištních celcích z celé České republiky, realizovaných mezi lety 1945–1990. Umožňuje vyhledávání podle krajů a měst, fází nově navržené periodizace, použité technologie či jmen architektů. Celkem mapa obsahuje informace o třech stovkách architektů a projektantů. U každého sídliště uživatelé najdou tyto informace: Zařazení do fáze vzniku, ulice, kde se sídliště nachází, autory sídliště, použitou technologii, dataci vzniku projektu a realizace sídliště, investora a realizátora, počet bytů a počet obyvatel bydlících na sídlišti. Textová část obsahuje informace o urbanistickém konceptu, technologiích a typech bytů, o historii či příběhu sídliště, o jeho umělecké výzdobě a současné situaci na sídlišti. Závěr obsahuje medailonek o autorovi (či autorech) sídliště, seznam zdrojů, odkazy na literaturu a současnou fotografickou dokumentaci.

 

elektronická databáze

Odborná databáze, shrnující podkladové materiály (současnou fotodokumentaci 73 sídlišť, soupis obrazových zdrojů, relevantní články z krajských dobových odborných periodik a případové studie k vybraným sídlištím včetně rozhovorů s obyvateli a experty). Databáze bude po skončení projektu zpřístupněna na webových stránkách panelaci.cz jako pramen pro další badatele a zájemce.